Ydy Pobl Dda Yn Mynd I’r Nefoedd (Pack of 50)

£2.99

Evangelistic Christian gospel tracts in Welsh Cymraeg.

SKU: 978-1-912120-66-6 Category: Tags: ,

Description

Taflen Efengyl Cristion. Evangelistic Christian gospel tracts in Welsh Cymraeg.
EXTRACT:
Mae’n gwestiwn syml – ac onid yw’r ateb yn amlwg? Siawns fod pobl dda i gyd yn mynd i’r nefoedd – iawn? Na. Dydyn nhw ddim. Ddim yn ôl dysgeidiaeth Iesu, Mab Duw.
Nododd Iesu’n glir mai dim ond Duw sy’n dda. Yn wir, dywed y Beibl wrthym fod yr holl bobl wedi pechu ac yn brin o gyrraedd gogoniant Duw. Yn amlwg felly, ni allwn fynd i’r nefoedd am ein bod yn dda – gan nad ydym yn ddigon da! Safon Duw yw perffeithrwydd a dim ond un person erioed sydd wedi byw bywyd perffaith a dibechod – Iesu Grist.
Gan ein bod i gyd yn bechaduriaid, yr hyn sydd ei angen arnom i allu mynd i’r nefoedd yw maddeuant. Mae Iesu wedi ei gwneud yn bosibl i bob person yn y byd gael maddeuant. Bu farw ar groes gan gymryd ein pechod a’r gosb amdano arno’i hun fel y gallwn ni bob un dderbyn maddeuant Duw.
Heddiw, mae Duw yn addo y bydd pawb sy’n credu yn ei fab Iesu Grist yn cael maddeuant ac yn derbyn bywyd newydd – bywyd tragwyddol. Dyma fywyd Iesu ynom ni, sy’n ei gwneud yn bosibl i ni fyw yn y nefoedd rhyw ddydd. Derbyniwn y bywyd newydd hwn pan
wahoddwn yr Arglwydd Iesu i ddod yn Waredwr i ni ac i fyw yn ein calonnau – galwodd Iesu’r profiad hwn yn ‘eni o’r newydd’.
Gall pob person gael ei eni o’r newydd. Mae mor syml ag 1, 2, 3:
1. Cyfaddef i Dduw eich bod wedi pechu ac angen ei faddeuant. Allwch chi byth bythoedd obeithio bod yn ddigon da i fynd i’r nefoedd drwy eich teilyngdod eich hun.
2. Credu i Iesu farw ac atgyfodi i roi bywyd tragwyddol i chi. Deallwch y gallwch fynd i’r nefoedd drwy ei deilyngdod ef.
3. Cyffesu eich ffydd yn Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr i chi. Dywed y Beibl “Os wnei di gyffesu ‘â’th wefusau’, “Iesu ydy’r Arglwydd”, a chredu ‘yn dy galon’ fod Duw wedi ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw, cei dy achub.” (Rhuf. 10:9)
RHOWCH EICH FFYDD YN IESU FEL GWAREDWR HEDDIW A BYDDWCH AR EICH FFORDD I’R NEFOEDD!
Taflen efengyl Cristion.

Additional information

Weight .25 kg
Dimensions 14.8 × 0.2 × 10.5 cm
Format

Leaflet

Quantity

Pack of 50

Pages

Full colour double sided A5 leaflet folded to A6 (4 pages)

Language

Welsh

Imprint

Faithbuilders

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.